Här kommer det succesivt fyllas på med röster.
Maila om du vill ha fler exempel.
info - snabel-a (@) -splitbrain.seExempel på 5 st svenska kvinnor/tjejer: MP3 — 5 Swedish girls:

 

Hello!

If you need a recording from us
for comparison, here´s one.
It´s an example of a Swedish countdown.
16bit. 48kHz. Wav.
No compression, nothing extra.

Swedish ex #1

Hej!

Om ni pga tekniska orsaker behöver en
inspelning från oss så finns det en här.
Det är ett exempel på en svensk nedräkning.
16 bitars ljud, 48kHz upplösning. Ingen kompressor.
Det är en wave fil utan någon extra bearbetning.

Swedish ex #1

Splitbrain Production